งานวิจัย

ค้นหางานวิจัย

Predicting Breast Cancer Patient Survival

การพยากรณ์การรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเต้านม

ประเภทงานวิจัย: งานวิจัย

เขียนเมื่อ: 2564

ตีพิมพ์ที่: วารสาร มทร อีสาร

ผู้เขียน

1. จารี ทองคำ

2. วาทินี สุขมาก

3. -

4. -

เข้าสู่ระบบเพื่อดู Link