หน่วยวิจัยสารสนเทศประยุกต์ มหาวิทยาลัยมาหาสารคาม

Applied Informatics Group

หน่วยวิจัยสารสนเทศประยุกต์

กิจกรรรมในหน่วยงาน

กรรมการหน่วยวิจัย

ข้อมูลเกี่ยวกับเรา

ประวัติย่อขององค์กร หน่วยวิจัยสารสนเทศประยุกต์ เปิดตั้งแต่ปี 2555 เป็นเวลา 8 ปี ได้มีงานวิจัยหลายเรื่อง โดยเฉพาะงานวิจัยเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคนิคทางในเหมืองข้อมูล เพื่อทำการจำแนก และการพยากรณ์การรักษาโรค การพยากรณ์การรอดชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง ยิ่งไปกว่านั้นทางหน่วยวิจัยยังได้สนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อใช้ในโรงเรียน และอื่นๆ

งานวิจัย

Data mining
Web mining
Big data analysis
Machine learning
application development
Web application development
Mobile application development

ติดต่อเรา